Rasfoire documente

Actul din 2023 Schemă de ajutor de minimis ''Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural'', aferentă Programului Incluziune şi demnitate socială, prioritate: P03. Protejarea dreptului la demnitate socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), acţiunea 3.2''

publicat in M.Of. 1017 din 08-noi-2023

Ordinul 5.700/2023 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural'', aferentă Programului Incluziune şi demnitate socială, prioritate: P03. Protejarea dreptului la demnitate socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), acţiunea 3.2

publicat in M.Of. 1017 din 08-noi-2023

Ordinul 3.509/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.182/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistenţă medicală primară din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - componenta 12: Sănătate - investiţia I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti

publicat in M.Of. 1017 din 08-noi-2023

Ordinul 3.507/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.673/2023 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru Reforma 3. Dezvoltarea capacităţii pentru managementul serviciilor de sănătate şi managementul resurselor umane din sănătate din cadrul Pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - Componenta 12: Sănătate I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice

publicat in M.Of. 1017 din 08-noi-2023

Ordinul 2.729/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.124/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor ''Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu'' şi ''Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis''

publicat in M.Of. 1017 din 08-noi-2023