Rasfoire documente

Decizia 312/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 5 şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Decizia 18/2023 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Decretul 1.359/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Legea 322/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Decretul 1.358/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Legea 321/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Decretul 1.357/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Legea 320/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Decretul 1.356/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Legea 319/2023 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Decretul 1.355/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Legea 318/2023 pentru modificarea şi completarea art. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Decretul 1.354/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Legea 317/2023 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Decretul 1.353/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2023 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Legea 316/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2023 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Decretul 1.352/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023''

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Legea 315/2023 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023''

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Decretul 1.351/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 331 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023

Legea 314/2023 pentru modificarea art. 331 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 1013 din 07-noi-2023