Rasfoire documente

Decizia 62/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept privind interpretarea dispoziţiilor art. 705 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Decretul 1.337/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Legea 309/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Decretul 1.336/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Legea 308/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Decretul 1.335/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Legea 307/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Decretul 1.334/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Legea 306/2023 pentru modificarea Legii nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Decretul 1.333/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Legea 305/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Decretul 1.332/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Legea 304/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Decretul 1.331/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuţie, precum şi a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023

Legea 303/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuţie, precum şi a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1001 din 03-noi-2023