Rasfoire documente

Decizia 51/2023 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 14 alin. (3) şi ale art. 39 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 1000 din 03-noi-2023

Ordinul 21.286/2023 privind aprobarea Normelor de referinţă pentru realizarea interoperabilităţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor (NRRI)

publicat in M.Of. 1000 din 03-noi-2023

Ordinul 3.543/2023 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006

publicat in M.Of. 1000 din 03-noi-2023

Ordinul 3.518/2023 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii nr. 3.407/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului de Film şi Investiţii Culturale

publicat in M.Of. 1000 din 03-noi-2023

Hotarirea 1.065/2023 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a unor tronsoane din acestea şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Mitocu Dragomirnei, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 1000 din 03-noi-2023