Rasfoire documente

Decizia 22/2022 [R] privind interpretarea dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2023

Ordinul 6.602/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate de Autoritatea Vamală Română în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.596/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri culturale mobile şi darea acestora în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.595/2022 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea datelor tehnice şi a adresei unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Alba, şi trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Alba Iulia, judeţul Alba

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2023

Decretul 1.748/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 18 octombrie 2021

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2023

Legea 379/2022 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 18 octombrie 2021

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2023