Rasfoire documente

Ordinul 173/2023 privind aprobarea reglementării tehnice ''Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare, indicativ I5-2022''

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2023

Ordinul 3.138/2023 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2023

Ordinul 257/2023 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Sănătăţii - aparat central şi din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2023

Decizia 561/2022 [R/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''sistemului public de pensii'' din titlul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, şi din cuprinsul art. 1 alin. (1) din această lege, precum şi a dispoziţiilor art. 9 din aceeaşi lege şi a celor ale art. 113 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 108 din 08-feb-2023