Rasfoire documente

Rectificare din 2023 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 370/2022 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1259 din 28 decembrie 2022

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare la nivelul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2023

Ordinul 14/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la nivelul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2023

Decizia 492/2022 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea art. 56^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, în ansamblul său

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2023