Rasfoire documente

Hotarirea 1.115/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. Călători'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 1046 din 17-noi-2023

Hotarirea 1.114/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 1046 din 17-noi-2023

Circulara 53/2023 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 200 de ani de la naşterea lui Lascăr Catargiu

publicat in M.Of. 1046 din 17-noi-2023

Decizia 476/2023 pentru modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 5/2022 privind constituirea Comitetului de coordonare pentru extinderea programului nuclear civil din România

publicat in M.Of. 1046 din 17-noi-2023

Ordonanta urgenta 101/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile

publicat in M.Of. 1046 din 17-noi-2023

Ordonanta urgenta 100/2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 1046 din 17-noi-2023

Decizia 404/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 2 din Codul penal din 1969 şi ale art. 192 alin. (2) fraza întâi din Codul penal

publicat in M.Of. 1046 din 17-noi-2023