Rasfoire documente

Ordinul 442/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Ordinul 1.150/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Ordinul 3.498.489/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Ordinul 4.902/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Ordinul 2.114/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.010/2023 privind modificarea denumirii, valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei Judeţene de Pensii Neamţ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Rectificare din 2023 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 822/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 27 iunie 2022

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Ordinul 5.889/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Grigore Moisil'' din municipiul Deva, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Ordinul 5.885/2023 privind acordarea acreditării S.C. Gomştef Group - S.R.L. pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Micul Prinţ'' din municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Ordinul 2.768/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Ordinul 1.882/2023 pentru completarea anexei nr. 1.a la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Ordinul 414/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 9/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 9 Gulianca din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Ordinul 413/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 232/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dârvari TM20 + TM21 din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Ordinul 404/2023 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Ordinul 403/2023 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Hotarirea 1.112/2023 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Drum expres Arad-Oradea'', judeţele Arad şi Bihor

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Hotarirea 1.098/2023 privind aprobarea modelului steagului comunei Suhaia, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Hotarirea 1.097/2023 privind aprobarea stemei comunei Robeasca, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Hotarirea 1.096/2023 privind aprobarea stemei comunei Eremitu, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023

Hotarirea 1.095/2023 privind aprobarea stemei oraşului Băile Tuşnad, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 1044 din 17-noi-2023