Rasfoire documente

Hotarirea 1.105/2023 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2024

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Decizia 475/2023 privind numirea domnului Eugen Ioan Cozma în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Decizia 474/2023 privind revocarea domnului Adrian Haralambie Bidu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Decizia 473/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Melinda-Cecilia Aczél a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Decizia 472/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marian Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Decizia 471/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Măndiţă Paula a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Decizia 470/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Decizia 469/2023 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Doina Iacoban din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Decizia 468/2023 privind numirea domnului Victor Moraru în funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Decizia 467/2023 privind numirea domnului Ciprian Cătălin Hojda în funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Decizia 466/2023 privind numirea domnului Mihai-Călin Precup în funcţia de preşedinte al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Decizia 465/2023 privind eliberarea domnului Mihai-Călin Precup din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Hotarirea 1.111/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Hotarirea 1.110/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Hotarirea 1.109/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Hotarirea 1.108/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază pe anul 2023

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Hotarirea 1.107/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Hotarirea 1.106/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 958/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Hotarirea 1.104/2023 privind numirea domnului Preda Marian în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Ordonanta urgenta 99/2023 privind unele măsuri pentru raportarea arieratelor de către instituţiile publice

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Decizia 356/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Hotarirea 143/2023 referitoare la pachetul privind asociaţiile europene transfrontaliere: propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind modificarea Regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) 2018/1.724 în ceea ce priveşte utilizarea Sistemului de informare al pieţei interne şi a portalului digital unic în scopul îndeplinirii anumitor cerinţe prevăzute în Directiva (UE).../...a Parlamentului European şi a Consiliului privind asociaţiile transfrontaliere europene [COM (2023) 516) ] - COM (2023)- 515 final şi propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind asociaţiile transfrontaliere europene - COM (2023)- 516 final

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023