Rasfoire documente

Ordinul 2.270/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Societatea ''Şantierul Naval 2 Mai'' - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 1040 din 16-noi-2023

Ordinul 4.667/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Societatea ''Şantierul Naval 2 Mai'' - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 1040 din 16-noi-2023

Ordinul 3.730/2023 pentru modificarea şi completarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 275/2012

publicat in M.Of. 1040 din 16-noi-2023

Ordinul 1.996/2023 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DEMO ''Demonstraţii aeriene'', ediţia 2/2023

publicat in M.Of. 1040 din 16-noi-2023

Ordinul 1.160/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Societatea ''Şantierul Naval 2 Mai'' - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 1040 din 16-noi-2023

Hotarirea 1.093/2023 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti''

publicat in M.Of. 1040 din 16-noi-2023

Hotarirea 1.092/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de investiţii în cazarma 2749 Mangalia''

publicat in M.Of. 1040 din 16-noi-2023

Decizia 359/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1040 din 16-noi-2023