Rasfoire documente

Ordinul 6.434/2022 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2023

Ordinul 3.986/2022 pentru aplicarea în trimestrul III 2022 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2023

Hotarirea 1.585/2022 privind declasificarea informaţiilor secrete de stat aflate în gestiunea Ministerului Afacerilor Interne, emise anterior datei de 31 decembrie 1989 de structuri pentru care nu mai există continuator, în drepturi şi obligaţii, pentru activitatea acestora

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2023

Decizia 420/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''în camera de consiliu'' din cuprinsul art. 86 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi a sintagmei ''în termen de 10 zile de la sesizarea formulată în condiţiile alin. (2)'' din cuprinsul art. 86 alin. (5) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2023

Decretul 1.788/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2023