Rasfoire documente

Hotarirea 1.221/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 993 din 13-oct-2022

Hotarirea 1.223/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 150

publicat in M.Of. 993 din 13-oct-2022

Hotarirea 1.225/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 240

publicat in M.Of. 993 din 13-oct-2022

Hotarirea 1.226/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 135

publicat in M.Of. 993 din 13-oct-2022

Hotarirea 1.228/2022 privind închirierea unei părţi din imobilul 3352, aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 993 din 13-oct-2022

Hotarirea 1.230/2022 privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 993 din 13-oct-2022

Ordinul 2.605/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta C1 - Managementul apei, investiţia 3. Sprijinirea conectării populaţiei cu venituri mici la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente

publicat in M.Of. 993 din 13-oct-2022

Ordinul 851/2022 privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat

publicat in M.Of. 993 din 13-oct-2022