Rasfoire documente

Hotarirea 128/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind stabilirea normelor referitoare la o indemnizaţie pentru reducerea favorizării îndatorării şi privind limitarea deductibilităţii dobânzii în scopul impozitului pe profit - COM (2022) 216 final

publicat in M.Of. 998 din 14-oct-2022

Hotarirea 129/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia indicaţiilor geografice pentru produsele artizanale şi industriale şi de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/1.001 şi (UE) 2019/1.753 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Deciziei (UE) 2019/1.754 a Consiliului - COM (2022) 174 final

publicat in M.Of. 998 din 14-oct-2022

Hotarirea 130/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1.020 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 - COM (2022) 144 final

publicat in M.Of. 998 din 14-oct-2022

Hotarirea 131/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/83/UE în ceea ce priveşte contractele de servicii financiare încheiate la distanţă şi de abrogare a Directivei 2002/65/CE - COM (2022) 204 final

publicat in M.Of. 998 din 14-oct-2022

Hotarirea 132/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică pentru produsele sustenabile şi de abrogare a Directivei 2009/125/CE - COM (2022) 142 final

publicat in M.Of. 998 din 14-oct-2022

Hotarirea 133/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind recuperarea şi confiscarea activelor - COM (2022) 245 final

publicat in M.Of. 998 din 14-oct-2022

Hotarirea 134/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung (reformare) - COM (2022) 650 final

publicat in M.Of. 998 din 14-oct-2022

Hotarirea 135/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanţii ţărilor terţe în vederea şederii şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre şi un set comun de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală pe teritoriul unui stat membru (reformare) - COM (2022) 655 final

publicat in M.Of. 998 din 14-oct-2022

Hotarirea 136/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin norma - COM (2022) 140 final

publicat in M.Of. 998 din 14-oct-2022

Hotarirea 137/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Sprijinirea şi reconstrucţia Ucrainei - COM (2022) 233 final

publicat in M.Of. 998 din 14-oct-2022

Hotarirea 138/2022 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Angajamentul extern al UE în domeniul energiei într-o lume în schimbare - JOIN (2022) 23 final

publicat in M.Of. 998 din 14-oct-2022

Hotarirea 139/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un plan de urgenţă pentru sectorul transporturilor - COM (2022) 211 final

publicat in M.Of. 998 din 14-oct-2022