Rasfoire documente

Decretul 1.193/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Decretul 1.185/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Decretul 1.186/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Decretul 1.187/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Decretul 1.188/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Decretul 1.189/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Decretul 1.190/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Decretul 1.191/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Decretul 1.192/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Hotarirea 1.217/2022 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Hotarirea 1.219/2022 privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Hotarirea 1.220/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Uniunea Jurnaliştilor Maghiari din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Hotarirea 1.237/2022 privind aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, aferent ţintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, precum şi a metodologiei de aprobare a investiţiilor finanţate din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Hotarirea 1.245/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Tren metropolitan Gilău-Floreşti-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonţida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj''

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022

Ordinul 5.812/2022 pentru aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2022-2023, în condiţiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II)

publicat in M.Of. 996 din 13-oct-2022