Rasfoire documente

Decizia 348/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 şi ale art. 54 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, în redactarea anterioară Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul M.144/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul M.145/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul M.146/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui ofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul M.147/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul M.148/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul M.149/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul M.150/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul M.151/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul M.152/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoţi militari din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul M.153/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul M.154/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoţi militari din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul M.155/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul 5.720/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022

Ordinul 5.732/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

publicat in M.Of. 981 din 10-oct-2022