Rasfoire documente

Hotarirea 1.227/2022 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru păduri 2030

publicat in M.Of. 980 din 10-oct-2022

Hotarirea 1.204/2022 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare - S.A.

publicat in M.Of. 980 din 10-oct-2022

Ordinul 299/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar

publicat in M.Of. 980 din 10-oct-2022

Ordinul 2.283/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 891/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA - S.A.

publicat in M.Of. 980 din 10-oct-2022

Ordinul 2.908/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 980 din 10-oct-2022

Ordinul 5.019/2022 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9-31 mai 2019

publicat in M.Of. 980 din 10-oct-2022

Ordinul 800/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 980 din 10-oct-2022