Rasfoire documente

Norme Tehnice din 2022 privind îngrijirea şi conducerea arboretelor

publicat in M.Of. 989 din 12-oct-2022

Ordinul 2.905/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 989 din 12-oct-2022

Hotarirea 67/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - REPowerEU Plan - COM(2022) 230

publicat in M.Of. 989 din 12-oct-2022

Hotarirea 68/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Sprijinirea şi reconstrucţia Ucrainei - COM(2022) 233

publicat in M.Of. 989 din 12-oct-2022

Hotarirea 69/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiţii în domeniul apărării şi calea de urmat - JOIN(2022) 24

publicat in M.Of. 989 din 12-oct-2022

Ordinul 2.534/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor şi a Ghidului de bune practici privind îngrijirea şi conducerea arboretelor

publicat in M.Of. 989 din 12-oct-2022

Ordinul 6.074/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 989 din 12-oct-2022

Metodologie din 2022 pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 989 din 12-oct-2022

Metodologie din 2022 pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 989 din 12-oct-2022