Rasfoire documente

Hotarirea 1.224/2022 privind datele de identificare şi elementele de individualizare ale creanţei care face obiectul preluării de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului asupra Societăţii Transbordare Vagoane Marfă - S.A. - în faliment

publicat in M.Of. 986 din 11-oct-2022

Ordinul 144/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general

publicat in M.Of. 986 din 11-oct-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general

publicat in M.Of. 986 din 11-oct-2022

Ordinul 3.384/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

publicat in M.Of. 986 din 11-oct-2022

Ordinul 5.174/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Mexic'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 986 din 11-oct-2022

Ordinul 5.291/2022 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', filiera ''teoretică'', profilul ''real'', specializarea ''ştiinţe ale naturii'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Carol I'' din comuna Valea Doftanei

publicat in M.Of. 986 din 11-oct-2022