Rasfoire documente

Hotarirea 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională

publicat in M.Of. 985 din 11-oct-2022

Hotarirea 1.218/2022 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea adresei poştale, a codului de clasificaţie şi a caracteristicilor tehnice ale imobilului cu nr. MF 150344, aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 985 din 11-oct-2022

Ordinul 2.765/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea autorităţilor publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile în vederea comercializării

publicat in M.Of. 985 din 11-oct-2022

Actul din 2022 - SCHEMĂ de ajutor de stat pentru sprijinirea autorităţilor publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile în vederea comercializării

publicat in M.Of. 985 din 11-oct-2022

Ordinul 2.500/2022 privind aprobarea reglementării tehnice ''Normativ pentru construcţiile ce conţin spaţii pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, indicativ NP 021-2022''

publicat in M.Of. 985 din 11-oct-2022