Rasfoire documente

Decretul 1.180/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 970 din 05-oct-2022

Decretul 1.181/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 970 din 05-oct-2022

Decretul 1.179/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 970 din 05-oct-2022

Decretul 1.176/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 970 din 05-oct-2022

Decretul 1.177/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 970 din 05-oct-2022

Decretul 1.178/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 970 din 05-oct-2022

Ordonanta urgenta 134/2022 privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce priveşte utilizarea materialelor lemnoase şi a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece

publicat in M.Of. 970 din 05-oct-2022

Ordinul 301/2022 pentru modificarea articolului 1 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 284/2022 privind stabilirea cotei pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigaţii, realizat până la 30 iunie 2022

publicat in M.Of. 970 din 05-oct-2022

Ordinul 2.522/2022 pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009

publicat in M.Of. 970 din 05-oct-2022