Rasfoire documente

Hotarirea 1.195/2022 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii Comisiei româno-sârbe pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere, semnat la Belgrad la 24 iunie 2022, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2019

publicat in M.Of. 977 din 07-oct-2022

Protocol din 2022 al Sesiunii Comisiei româno-sârbe pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2019

publicat in M.Of. 977 din 07-oct-2022

Hotarirea 1.196/2022 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea la frontiera de stat româno-bulgară a punctului internaţional de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse în regim de bac, semnat la Bucureşti la 29 aprilie 2022

publicat in M.Of. 977 din 07-oct-2022

Acord din 2022 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea la frontiera de stat româno-bulgară a punctului internaţional de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse în regim de bac

publicat in M.Of. 977 din 07-oct-2022

Ordinul 2.845/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului, privind înregistrarea dispozitivelor fabricate la comandă introduse pe piaţă sub propriul nume de producătorii cu sediul în România

publicat in M.Of. 977 din 07-oct-2022

Norme Metodologice din 2022 pentru aplicarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului, privind înregistrarea dispozitivelor fabricate la comandă introduse pe piaţă sub propriul nume de producătorii cu sediul în România

publicat in M.Of. 977 din 07-oct-2022

Ordinul 2.900/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0015, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti, investiţia specifică: I1.5. Cabinete de planificare familială, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 977 din 07-oct-2022

Ordinul 5.143/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 1 Cefa din comuna Cefa, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 977 din 07-oct-2022