Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 135/2022 pentru aprobarea Acordului privind garanţia reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022, în legătură cu Acordul de contribuţie dintre România şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022

publicat in M.Of. 974 din 06-oct-2022

Acord din 2022 privind garanţia reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene în legătură cu Acordul de contribuţie dintre România şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU

publicat in M.Of. 974 din 06-oct-2022

Hotarirea 1.209/2022 privind stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi al plăţii pentru tinerii fermieri

publicat in M.Of. 974 din 06-oct-2022

Ordinul 139/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2017

publicat in M.Of. 974 din 06-oct-2022

Ordinul 4.104/2022 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele Comunicare în limba maternă polonă şi Limba şi literatura maternă polonă pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţii naţionale poloneze care studiază în limba română, clasa pregătitoare şi clasele I-IV

publicat in M.Of. 974 din 06-oct-2022

Ordinul 4.878/2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic ''Mihai Ionescu'' din municipiul Bucureşti, sectorul 3

publicat in M.Of. 974 din 06-oct-2022

Ordinul 5.065/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Independenţa'' din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 974 din 06-oct-2022

Ordinul 122/2022 privind completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2022

publicat in M.Of. 974 din 06-oct-2022

Ordinul 123/2022 privind completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2022

publicat in M.Of. 974 din 06-oct-2022