Rasfoire documente

Ordinul 1.653/2022 privind acordarea burselor ''Eugen Ionescu'' în anul universitar 2022-2023

publicat in M.Of. 960 din 03-oct-2022

Ordinul 2.482/2022 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia cocoş de munte (Tetrao urogallus), pentru perioada septembrie - 30 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 960 din 03-oct-2022

Ordinul 2.828/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 960 din 03-oct-2022

Ordinul 5.723/2022 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 960 din 03-oct-2022

Ordinul 4.316/2022 privind acordarea burselor ''Eugen Ionescu'' în anul universitar 2022-2023

publicat in M.Of. 960 din 03-oct-2022