Rasfoire documente

Hotarirea 1.188/2022 privind aprobarea Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027

publicat in M.Of. 969 din 05-oct-2022

Decizia 489/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Costinel-Daniel Nache a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Vamale Române

publicat in M.Of. 969 din 05-oct-2022

Decizia 490/2022 privind numirea domnului Liviu Nicolescu în funcţia de secretar de stat al Centrului Naţional de Coordonare

publicat in M.Of. 969 din 05-oct-2022

Decizia 491/2022 privind numirea unui membru în cadrul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 969 din 05-oct-2022

Decizia 492/2022 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Chirică Lefter, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 969 din 05-oct-2022

Decizia 493/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen Toderaşc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 969 din 05-oct-2022

Decizia 494/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ionica Băicoianu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 969 din 05-oct-2022

Decizia 495/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Ion Oltean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 969 din 05-oct-2022

Ordinul 2.829/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală

publicat in M.Of. 969 din 05-oct-2022

Metodologie din 2022 de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală

publicat in M.Of. 969 din 05-oct-2022

Ordinul 120/2022 privind modificarea şi completarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013

publicat in M.Of. 969 din 05-oct-2022