Rasfoire documente

Ordinul 20.809/2022 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare ''StudentInvest'' şi ''FamilyStart'', a modelului Convenţiei privind implementarea programelor ''StudentInvest'' şi ''FamilyStart'', precum şi a modelului Convenţiei de garantare

publicat in M.Of. 951 din 29-sep-2022

Ordinul 2.534/2022 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare ''StudentInvest'' şi ''FamilyStart'', a modelului Convenţiei privind implementarea programelor ''StudentInvest'' şi ''FamilyStart'', precum şi a modelului Convenţiei de garantare

publicat in M.Of. 951 din 29-sep-2022

Legea 270/2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

publicat in M.Of. 951 din 29-sep-2022

Decretul 1.139/2022 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

publicat in M.Of. 951 din 29-sep-2022

Legea 271/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 951 din 29-sep-2022

Decretul 1.140/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 951 din 29-sep-2022

Ordinul 140/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 187/2014

publicat in M.Of. 951 din 29-sep-2022

Ordinul 1.711/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate de instituţiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) şi art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 951 din 29-sep-2022

Hotarire din 2022 în Cauza Andi Marius Ionescu împotriva României

publicat in M.Of. 951 din 29-sep-2022

Ordinul 773/2022 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

publicat in M.Of. 951 din 29-sep-2022

Hotarirea 259/2022 pentru modificarea anexei nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

publicat in M.Of. 951 din 29-sep-2022