Rasfoire documente

Decretul 1.128/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Decretul 1.129/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Decretul 1.130/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Decretul 1.131/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Decretul 1.132/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Decretul 1.133/2022 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Decretul 1.134/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Decizia 213/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (15) şi alin. (16) fraza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Ordonanta urgenta 128/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Ordinul 5.088/2022 privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Doctor Luca'' din comuna Cernica, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Ordinul 5.101/2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Nr. 1 din comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Ordinul 5.105/2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Wendy Kids'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Ordinul 5.138/2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Toys Story'' din municipiul Arad, judeţul Arad

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Ordinul 5.156/2000 extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic ''Radu Popescu'' din oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Ordinul 5.157/2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Heidi'' din municipiul Braşov, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Ordinul 5.164/2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 88 din municipiul Bucureşti, sectorul 3

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Ordinul 5.166/2022 pentru schimbarea sediului activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa PN Tomeşti, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Sorin Leia'' din comuna Tomeşti, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Ordinul 5.198/2022 privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Inaschool'', municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022

Decretul 1.127/2022 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 941 din 26-sep-2022