Rasfoire documente

Ordinul 2.523/2022 privind aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiţia I.1.c ''Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane'', componenta 3: Managementul deşeurilor

publicat in M.Of. 946 din 28-sep-2022

Ordinul 2.956/2022 privind clasarea de urgenţă a Ansamblului Casei Jean G. Matsoukis, casa, anexă (corp C3), bazinul, corpul de iluminat, situat la adresa poştală str. Oituz 5A, municipiul Brăila, judeţul Brăila, în Lista monumentelor istorice, în categoria II - arhitectură, grupa B

publicat in M.Of. 946 din 28-sep-2022

Ordinul 2.971/2022 privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice sub denumirea Biserica ''Sf. Ilie'', situat la adresa str. Nicolăescu Plopşor Constantin 2, municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 946 din 28-sep-2022

Ordinul 5.179/2022 pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ISO din municipiul Oradea, judeţul Bihor, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ISO din municipiul Oradea, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 946 din 28-sep-2022

Ordinul 5.204/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Ioan Ossian'' din oraşul Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 946 din 28-sep-2022

Ordinul 5.210/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Kids Quiz - S.R.L. din municipiul Bucureşti, sectorul 1, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa QUIZ din municipiul Bucureşti, sectorul 1

publicat in M.Of. 946 din 28-sep-2022

Ordinul 5.222/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 946 din 28-sep-2022

Ordinul 5.227/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. ''Sunnyville Kindergarten'' - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Sunnyville Kindergarten'' din municipiul Bucureşti, sectorul 3

publicat in M.Of. 946 din 28-sep-2022

Ordinul 5.228/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Educo 2004'' din comuna Vladimirescu, satul Mândruloc, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Bambi Mândruloc'' din comuna Vladimirescu, satul Mândruloc, judeţul Arad

publicat in M.Of. 946 din 28-sep-2022

Ordinul 5.229/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ''Amiral Ion Murgescu'' din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 946 din 28-sep-2022

Ordinul 5.232/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''ÎMPREUNĂ CLĂDIM VIITORUL'' din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ''BELL'' din municipiul Bucureşti, sectorul 2

publicat in M.Of. 946 din 28-sep-2022

Raportul 11.074/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Maramureşenilor în anul 2022

publicat in M.Of. 946 din 28-sep-2022

Raportul 11.653/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Unităţii Sociale din România (P.U.S.R.) în anul 2022

publicat in M.Of. 946 din 28-sep-2022