Rasfoire documente

Ordinul 2.812/2022 privind aprobarea Planului de vaccinare în contextul răspândirii globale a cazurilor de variola maimuţei

publicat in M.Of. 945 din 27-sep-2022

Ordinul 5.087/2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Ioan Bădescu'' din oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 945 din 27-sep-2022

Hotarirea 2/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

publicat in M.Of. 945 din 27-sep-2022

Ordinul 2.613/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind eficienţa energetică la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

publicat in M.Of. 945 din 27-sep-2022

Ordinul 2.614/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor şi a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirilor industriale şi construcţiilor anexe şi a clădirilor pentru prestări servicii şi construcţii anexe la nivelul întreprinderilor în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

publicat in M.Of. 945 din 27-sep-2022

Ordinul 2.615/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor

publicat in M.Of. 945 din 27-sep-2022