Rasfoire documente

Rectificare din 2022 în Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.514/2021 privind schimbarea sediului Grădiniţei cu program normal din satul Laslău Mare, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Sf. Nicolae'' din satul Laslău Mare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1187 din 15 decembrie 2021

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2022

Ordinul 2/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2022

Ordinul 99/2022 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 2,5 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni denominate în euro cu maturitatea de 6 ani sau mai mult şi, respectiv, maturitatea de 12 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2022

Ordinul 72/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (AIAS)

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2022

Decizia 108/2022 privind numirea domnului Ovidiu Alexandru Raeţchi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2022

Decizia 107/2022 privind eliberarea domnului Adrian-Cristian Bratu, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2022

Ordonanta 5/2022 pentru modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2022

Decizia 793/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (5^4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi a Legii nr. 14/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în ansamblu

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2022