Rasfoire documente

Hotarirea 1.162/2022 privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donaţii făcute statului român de către Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord

publicat in M.Of. 936 din 23-sep-2022

Hotarirea 1.170/2022 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii ''Oil Terminal'' - S.A. Constanţa, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 6 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Oil Terminal'' - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002

publicat in M.Of. 936 din 23-sep-2022

Hotarirea 1.174/2022 pentru aprobarea celui de-al treilea amendament, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 4 iulie 2022 şi la 21 iulie 2022 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

publicat in M.Of. 936 din 23-sep-2022

Hotarirea 1.178/2022 pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 936 din 23-sep-2022

Decizia 479/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 936 din 23-sep-2022

Decizia 480/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Dinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă

publicat in M.Of. 936 din 23-sep-2022

Decizia 481/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Comitetului naţional pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

publicat in M.Of. 936 din 23-sep-2022

Ordinul 2.766/2022 privind modalitatea de acordare a drepturilor stabilite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 936 din 23-sep-2022

Ordinul 116/2022 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

publicat in M.Of. 936 din 23-sep-2022

Metodologie din 2022 de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

publicat in M.Of. 936 din 23-sep-2022