Rasfoire documente

Hotarirea 1.161/2022 privind reaprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Lucrări de consolidare a falezelor în zonele Eforie Nord şi Eforie Sud, judeţul Constanţa''

publicat in M.Of. 935 din 23-sep-2022

Ordinul 1.556/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe

publicat in M.Of. 935 din 23-sep-2022

Ordinul 2.371/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Canalizaţii de telecomunicaţii (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuţie, utilizare, întreţinere şi verificare, indicativ RTC 5-2022''

publicat in M.Of. 935 din 23-sep-2022

Ordinul 21.361/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Canalizaţii de telecomunicaţii (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuţie, utilizare, întreţinere şi verificare, indicativ RTC 5-2022''

publicat in M.Of. 935 din 23-sep-2022

Ordinul 3.765/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Canalizaţii de telecomunicaţii (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuţie, utilizare, întreţinere şi verificare, indicativ RTC 5-2022''

publicat in M.Of. 935 din 23-sep-2022

Hotarirea 1.160/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Administraţia Naţională ''Apele Române'', aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 935 din 23-sep-2022