Rasfoire documente

Ordinul 280/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT

publicat in M.Of. 920 din 20-sep-2022

Ordinul 1.535/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT

publicat in M.Of. 920 din 20-sep-2022

Ordinul 2.474/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT

publicat in M.Of. 920 din 20-sep-2022

Ordinul 5.226/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Puskas Tivadar'' din oraşul Ditrău, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 920 din 20-sep-2022

Ordinul 5.199/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. ''Class Business IT Solutions'' - S.R.L. din municipiul Craiova pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal ''Kindertropolis'' din municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 920 din 20-sep-2022

Ordinul 5.196/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Pedagogic ''Bod Peter'' din Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 920 din 20-sep-2022

Ordinul 5.104/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Vasile Deac'' din municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 920 din 20-sep-2022

Ordinul 4.987/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Ioan Bădescu'' din oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 920 din 20-sep-2022

Ordinul 4.947/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Waldorf Educaţie pentru viitor din municipiul Bucureşti, sectorul 1, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit ''Christophori'' din municipiul Bucureşti, sectorul 1

publicat in M.Of. 920 din 20-sep-2022

Ordinul 2.167/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT

publicat in M.Of. 920 din 20-sep-2022

Hotarirea 1.151/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare clădire spital clinic judeţean de urgenţă «Sf. Apostol Andrei» din municipiul Galaţi''

publicat in M.Of. 920 din 20-sep-2022

Decizia 271/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 şi ale art. 287^10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 920 din 20-sep-2022