Rasfoire documente

Ordinul 5.183/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Lexford Castel - S.R.L. din localitatea Ştefăneştii Noi pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Lexford'' din localitatea Ştefăneştii Noi, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 929 din 22-sep-2022

Ordinul 5.108/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic ''Nagy Mozes'' din municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 929 din 22-sep-2022

Ordinul 5.106/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. ''ANE EDU CARE'' - S.R.L. din municipiul Piteşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit ''Edu Care'' din municipiul Piteşti, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 929 din 22-sep-2022

Ordinul 5.095/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Sava Brancovici'' din oraşul Ineu, judeţul Arad

publicat in M.Of. 929 din 22-sep-2022

Ordinul 4.969/2022 privind desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Castelul zânelor'' din municipiul Bucureşti, sectorul 3

publicat in M.Of. 929 din 22-sep-2022

Ordinul 4.968/2022 pentru desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''Centrul de Studii European Bacău'' din municipiul Bacău, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 929 din 22-sep-2022

Ordinul 4.961/2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit ''Kids Club Baloteşti'' din satul Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 929 din 22-sep-2022

Ordinul 4.863/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ''Constantin Păunescu'' din oraşul Recaş, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 929 din 22-sep-2022

Hotarirea 1.149/2022 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificaţie, a descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri mobile şi imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad

publicat in M.Of. 929 din 22-sep-2022

Decizia 331/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 929 din 22-sep-2022