Rasfoire documente

Ordinul 980/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului energiei şi al secretarului general al Guvernului nr. 45/61/20/4.417/2021 privind aprobarea modelului de convenţie pentru relocarea de utilităţi, încheiată între administratorii de infrastructură şi operatorii de transport/distribuţie a gazelor naturale/energiei electrice

publicat in M.Of. 919 din 20-sep-2022

Ordinul 890/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului energiei şi al secretarului general al Guvernului nr. 45/61/20/4.417/2021 privind aprobarea modelului de convenţie pentru relocarea de utilităţi, încheiată între administratorii de infrastructură şi operatorii de transport/distribuţie a gazelor naturale/energiei electrice

publicat in M.Of. 919 din 20-sep-2022

Ordinul 4.187/C/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 4.800/C/2018

publicat in M.Of. 919 din 20-sep-2022

Ordinul 2.412/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ pentru construcţii spitaliceşti, indicativ NP 015-2022''

publicat in M.Of. 919 din 20-sep-2022

Ordinul 273/2022 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, şi a Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare

publicat in M.Of. 919 din 20-sep-2022

Ordinul 59/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului energiei şi al secretarului general al Guvernului nr. 45/61/20/4.417/2021 privind aprobarea modelului de convenţie pentru relocarea de utilităţi, încheiată între administratorii de infrastructură şi operatorii de transport/distribuţie a gazelor naturale/energiei electrice

publicat in M.Of. 919 din 20-sep-2022

Decizia 264/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 919 din 20-sep-2022

Hotarirea 123/2022 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Senatului nr. 135/2021 privind bugetul Senatului României pe anul 2022

publicat in M.Of. 919 din 20-sep-2022