Rasfoire documente

Ordinul 4.978/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Mihai Viteazul'' din municipiul Zalău, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 915 din 16-sep-2022

Ordinul 4.902/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ''Joyful Learning'' din municipiul Oradea, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 915 din 16-sep-2022

Ordinul 2.759/2022 privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

publicat in M.Of. 915 din 16-sep-2022

Hotarirea 1.153/2022 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

publicat in M.Of. 915 din 16-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 915 din 16-sep-2022

Hotarirea 1.152/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 915 din 16-sep-2022

Hotarirea 1.148/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 915 din 16-sep-2022

Hotarirea 1.145/2022 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Societăţii Băiţa - S.A., operator economic din domeniul resurselor minerale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 915 din 16-sep-2022