Rasfoire documente

Ordinul 5.125/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic ''Grigore Tocilescu'' din oraşul Mizil, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 901 din 13-sep-2022

Ordinul 5.121/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic ''Victoria'' din municipiul Bucureşti, sectorul 3

publicat in M.Of. 901 din 13-sep-2022

Ordinul 5.118/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional ''Ion Creangă'' din municipiul Bucureşti, sectorul 4

publicat in M.Of. 901 din 13-sep-2022

Ordinul 5.117/2022 pentru desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Daria'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 901 din 13-sep-2022

Ordinul 4.846/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Tudor's House Kids'' din municipiul Piteşti

publicat in M.Of. 901 din 13-sep-2022

Ordinul 4.845/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''SEK International'' din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''SEK'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 901 din 13-sep-2022

Ordinul 2.366/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiţia I1.B. ''Construirea de insule ecologice digitalizate'', investiţia I1. ''Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune'', componenta 3. Managementul deşeurilor

publicat in M.Of. 901 din 13-sep-2022

Ordinul 1.558/2022 pentru aprobarea extinderii activităţii la Regia Autonomă ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi

publicat in M.Of. 901 din 13-sep-2022

Ordinul M.136/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 901 din 13-sep-2022

Acord din 2022 între Secretariatul General al Guvernului României (''SGG'') şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (''OCDE'') (''Acordul'')

publicat in M.Of. 901 din 13-sep-2022

Hotarirea 1.112/2022 pentru aprobarea Acordului dintre Secretariatul General al Guvernului României - Departamentul pentru dezvoltare durabilă şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2022 şi la Paris la 1 august 2022

publicat in M.Of. 901 din 13-sep-2022