Rasfoire documente

Ordinul 44/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 90 din 28-ian-2022

Ordinul 189/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 90 din 28-ian-2022

Ordinul 190/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 90 din 28-ian-2022

Hotarirea 132/2022 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2022

publicat in M.Of. 90 din 28-ian-2022

Hotarirea 131/2022 pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi subprefecţilor, aferente anului 2022

publicat in M.Of. 90 din 28-ian-2022

Decretul 108/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 90 din 28-ian-2022

Decretul 107/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 90 din 28-ian-2022

Decretul 106/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 90 din 28-ian-2022

Decretul 105/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

publicat in M.Of. 90 din 28-ian-2022

Decizia 4/2022 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 90 din 28-ian-2022