Rasfoire documente

Ordinul 2.706/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut

publicat in M.Of. 909 din 15-sep-2022

Hotarirea 1.146/2022 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 909 din 15-sep-2022

Conditie din 2022 de organizare şi funcţionare a telemedicinei şi modalităţi de acordare a serviciilor de telemedicină

publicat in M.Of. 909 din 15-sep-2022

Actul din 2022 Specialităţile medicale şi lista serviciilor medicale care fac obiectul serviciilor de telemedicină

publicat in M.Of. 909 din 15-sep-2022

Hotarirea 1.133/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 909 din 15-sep-2022

Ordonanta urgenta 124/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea art. 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

publicat in M.Of. 909 din 15-sep-2022