Rasfoire documente

Ordinul 1.318/2022 pentru aprobarea termenelor şi formatului de transmitere a situaţiilor centralizatoare în vederea emiterii tichetelor sociale electronice şi acordarea sprijinului material prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022

Ordinul 2.049/2022 pentru aprobarea termenelor şi formatului de transmitere a situaţiilor centralizatoare în vederea emiterii tichetelor sociale electronice şi acordarea sprijinului material prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022

Ordinul 5.247/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ''Benthal'' din municipiul Bacău, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022

Ordinul 5.230/2022 privind desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''PRIKI'' din municipiul Bucureşti, sectorul 6

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022

Ordinul 5.223/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Terraveda din municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022

Ordinul 4.976/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM ''Spiru Haret'' din oraşul Breaza, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022

Ordinul 4.921/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Ion Mincu'' din municipiul Tulcea, judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022

Ordinul 4.920/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Little Team, The College Childcare'' din municipiul Bucureşti, sectorul 5

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022

Ordinul 4.904/2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Mihai Eminescu'' din satul Ghermăneşti, comuna Snagov

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022

Ordinul 4.866/2022 pentru extinderea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa nr. 196 din municipiul Bucureşti, sectorul 3

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022

Ordinul 4.860/2022 privind extinderea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Vasile Gherasim'' din comuna Marginea

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022

Ordinul 2.404/2022 pentru aprobarea termenelor şi formatului de transmitere a situaţiilor centralizatoare în vederea emiterii tichetelor sociale electronice şi acordarea sprijinului material prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022

Ordinul 1.181/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022

Ordinul M.137/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 908 din 15-sep-2022