Rasfoire documente

Ordinul 1.303/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Institutul de Cercetări Metalurgice ''ICEM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Ordinul 2.075/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Institutul de Cercetări Metalurgice ''ICEM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Ordinul 1.004/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Institutul de Cercetări Metalurgice ''ICEM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Ordinul S.M.Ap./S-74/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Ordinul S.M.Ap./S-73/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Ordinul S.M.Ap./S-72/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Hotarirea 1.139/2022 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de frecvenţe radio 703-733 MHz/758-788 MHz, 738-753 MHz, 1452-1492 MHz, 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz şi 3400-3800 MHz

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Hotarirea 1.138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022-2023, şi pentru stabilirea termenelor de plată a acestora

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Hotarirea 1.132/2022 privind numirea doamnei Voevozeanu Ana-Maria în funcţia de subprefect al judeţului Giurgiu

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Hotarirea 1.131/2022 privind numirea doamnei Cilibiu Cristina în funcţia de prefect al judeţului Gorj

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Hotarirea 1.130/2022 privind eliberarea domnului Iacobescu Marcel-Petrică din funcţia de prefect al judeţului Gorj

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Ordonanta urgenta 123/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Decretul 1.124/2022 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Decretul 1.123/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Decretul 1.122/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Hotarirea 122/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - COVID-19 - Susţinerea pregătirii şi a răspunsului UE: privire asupra perspectivei - COM(2022) 190 final

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Hotarirea 121/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Un spaţiu european al datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetăţenilor, al pacienţilor şi al inovării - COM(2022) 196 final

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Hotarirea 120/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/241 în ceea ce priveşte capitolele privind REPowerEU din planurile de redresare şi rezilienţă şi de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1.060, a Regulamentului (UE) 2021/2.115, a Directivei 2003/87/CE şi a Deciziei (UE) 2015/1.814 - COM(2022) 231 final

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Hotarirea 119/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la spaţiul european al datelor privind sănătatea - COM(2022) 197 final

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Hotarirea 118/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2018/2.001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, a Directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor şi a Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică - COM(2022) 222 final

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022

Hotarirea 117/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.806 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie (Kuweit, Qatar) - COM(2022) 189 final

publicat in M.Of. 906 din 14-sep-2022