Rasfoire documente

Ordinul 21.228/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ''Romfilatelia'' - S.A., filiala Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 905 din 14-sep-2022

Ordinul 2.705/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

publicat in M.Of. 905 din 14-sep-2022

Ordinul 2.074/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ''Romfilatelia'' - S.A., filiala Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 905 din 14-sep-2022

Ordinul 1.352/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ''Romfilatelia'' - S.A., filiala Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 905 din 14-sep-2022

Decizia 34/2022 referitoare la respingerea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dispoziţiile art. 1 alin. (3) şi art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 905 din 14-sep-2022