Rasfoire documente

Ordonanta 2/2022 pentru modificarea Legii nr. 190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Hotarirea 110/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Hotarirea 130/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Autostrada Buzău-Focşani'', judeţele Buzău şi Vrancea

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Decizia 97/2022 privind eliberarea doamnei Daniela Anda Grigore Gîtman din funcţia de secretar de stat pentru relaţii interinstituţionale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Decizia 98/2022 pentru numirea doamnei Daniela Anda Grigore Gîtman în funcţia de secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Decizia 99/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion-Tudor Coman a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Decizia 100/2022 privind eliberarea domnului Radu Lebădă din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sportului

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Decizia 101/2022 privind eliberarea domnului Cristian Emilian Ghiţă din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sportului

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Decizia 102/2022 privind numirea domnului Radu-Dumitru Antohi în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sportului

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Decizia 103/2022 privind eliberarea domnului Mihai-Sebastian Ionescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Decizia 104/2022 pentru numirea domnului Cristian-Mihael Leonov în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Decizia 105/2022 privind numirea domnului Lucian-Ioan Rus în funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Decizia 106/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Damian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Ordonanta 1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022

Hotarirea 102/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive

publicat in M.Of. 89 din 28-ian-2022