Rasfoire documente

Instructiunile 3/2022 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 886 din 08-sep-2022

Ordinul 4.876/2022 privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru unităţile de învăţământ care organizează predare în sistem mixt, cu prezenţă fizică şi online, pentru disciplina Informatică şi TIC

publicat in M.Of. 886 din 08-sep-2022

Ordinul 4.873/2022 privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru unităţi de învăţământ particular care pilotează elemente curriculare confesionale

publicat in M.Of. 886 din 08-sep-2022

Ordinul 4.872/2022 privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru unităţile de învăţământ care pilotează descentralizare curriculară la nivel primar, gimnazial şi liceal teoretic

publicat in M.Of. 886 din 08-sep-2022

Ordinul 4.840/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Omega'' din municipiul Târgu Mureş pentru structura fără personalitate juridică Şcoala Primară ''Omega'' din satul Nazna, comuna Sâncraiu de Mureş, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 886 din 08-sep-2022

Cod Deontologic din 2022 al arheologilor din România

publicat in M.Of. 886 din 08-sep-2022

Ordinul 3.263/2022 pentru aprobarea Codului deontologic al arheologilor din România

publicat in M.Of. 886 din 08-sep-2022

Ordinul 120/2022 pentru stabilirea componenţei şi atribuţiilor Comitetului de monitorizare şi Comitetului director pentru programele naţionale Afaceri interne 2021-2027

publicat in M.Of. 886 din 08-sep-2022

Decizia 304/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24, art. 25 alin. (1) şi art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 77 din 6 noiembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 886 din 08-sep-2022