Rasfoire documente

Ordinul 3.921/C/2022 privind actualizarea, pentru anul 2022, a numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

publicat in M.Of. 885 din 08-sep-2022

Ordinul 3.295/2022 pentru acreditarea Muzeului Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 885 din 08-sep-2022

Ordinul 3.294/2022 pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 885 din 08-sep-2022

Ordinul 2.643/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative

publicat in M.Of. 885 din 08-sep-2022

Procedura din 2022 de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 885 din 08-sep-2022

Ordinul 1.587/2022 privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 885 din 08-sep-2022

Ordinul M.133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 885 din 08-sep-2022