Rasfoire documente

Ordinul 5.242/2022 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2023

publicat in M.Of. 873 din 05-sep-2022

Decizia 457/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Alina-Elena Sărăcilă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 873 din 05-sep-2022

Decizia 456/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Otilia Aroşoaie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 873 din 05-sep-2022

Decizia 455/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

publicat in M.Of. 873 din 05-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor art. 119 alin. (1)-(4), art. 119^1 şi 119^2 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

publicat in M.Of. 873 din 05-sep-2022

Hotarirea 1.084/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 119 alin. (1)-(4), art. 119^1 şi 119^2 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

publicat in M.Of. 873 din 05-sep-2022

Decizia 184/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 873 din 05-sep-2022