Rasfoire documente

Rectificare din 2022 în anexa nr. 3 (anexa nr. 7 la normele metodologice) la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2022 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 420/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 18 august 2022

publicat in M.Of. 860 din 01-sep-2022

Raportul 11.075/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Poporului Suveran

publicat in M.Of. 860 din 01-sep-2022

Criterii din 2022 şi procedura de evaluare a activităţii profesionale a inspectorilor judiciari

publicat in M.Of. 860 din 01-sep-2022

Procedura din 2022 privind recrutarea specialiştilor IT

publicat in M.Of. 860 din 01-sep-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 860 din 01-sep-2022

Ordinul 92/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 860 din 01-sep-2022

Decizia 451/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Alexandru-Sorin Bordei-Gheorghişor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi

publicat in M.Of. 860 din 01-sep-2022

Decizia 334/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) prima frază din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 19^1 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 860 din 01-sep-2022