Rasfoire documente

Ordinul 39/2022 privind aprobarea Metodologiei de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 86 din 28-ian-2022

Metodologie din 2022 de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 86 din 28-ian-2022

Decizia 67/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Instanţa de apel învestită cu apelul declarat de procuror exclusiv pentru motive de nelegalitate a sentinţei pronunţate în prima instanţă, dintre care unul/unele este/sunt în favoarea inculpatului, altul/altele este/sunt în defavoarea aceluiaşi inculpat, aceste din urmă motive vizând alte chestiuni decât pedeapsa aplicată de prima instanţă, poate să examineze în privinţa acestui inculpat sentinţa apelată şi sub aspectul temeiniciei pedepsei aplicate, ce ar avea drept consecinţă majorarea cuantumului acesteia sau înlăturarea dispoziţiilor privind suspendarea sub supraveghere a executării acestei pedepse dispuse prin sentinţa apelată, fără a încălca prevederile art. 418 alin. (2) din Codul de procedură penală''

publicat in M.Of. 86 din 28-ian-2022

Metodologie din 2022 de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 86 din 28-ian-2022

Ordinul 3.001/2022 privind aprobarea Metodologiei de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 86 din 28-ian-2022

Ordinul 15/2022 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2022

publicat in M.Of. 86 din 28-ian-2022