Rasfoire documente

Rectificare din 2022 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2022 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi de determinare a valorii medii a unui racord, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 25 februarie 2022

publicat in M.Of. 868 din 02-sep-2022

Ordinul 113/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu

publicat in M.Of. 868 din 02-sep-2022

Decizia 454/2022 privind constituirea Consiliului interinstituţional pentru aprobarea Raportului evaluării naţionale a riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, a Planului naţional de măsuri şi a actualizărilor acestora

publicat in M.Of. 868 din 02-sep-2022

Hotarirea 1097/2022 privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

publicat in M.Of. 868 din 02-sep-2022

Decizia 338/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi ale art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 868 din 02-sep-2022

Decizia 183/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-3, ale art. 7 şi ale art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 868 din 02-sep-2022

Decretul 1.109/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 868 din 02-sep-2022

Decretul 1.108/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 868 din 02-sep-2022

Decretul 1.107/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 868 din 02-sep-2022

Decretul 1.106/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 868 din 02-sep-2022