Rasfoire documente

Ordinul 4.800/2022 privind aprobarea programelor şcolare din categoria curriculum la decizia şcolii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operaţiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educaţiei

publicat in M.Of. 866 din 02-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 32 alin. (7)-(11) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

publicat in M.Of. 866 din 02-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi a obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinaţiile prevăzute la art. 32 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022

publicat in M.Of. 866 din 02-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante, a sumelor certe şi exigibile rezultate din deconturile justificative şi a obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 32 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022

publicat in M.Of. 866 din 02-sep-2022

Ordinul 2.047/2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 32 alin. (3)-(18) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

publicat in M.Of. 866 din 02-sep-2022